Welke Chirurg

Iedereen kan tekenen maar er zijn maar weinig mensen die een mooi schilderij kunnen maken. Dat geldt ook voor ooglidcorrecties. Het goed en mooi uitvoeren van een ooglidcorrectie is een kunst en niet iedere arts kan dat of kan dat leren. Als een ooglidcorrectie goed wordt uitgevoerd, heeft u daar tientallen jaren plezier van. Indien niet, dan wordt u daar dagelijks negatief aan herinnert.

Een ooglidcorrectie dient u te laten uitvoeren door een Medisch specialist die daarvoor is opgeleid. Dit is alleen een Oogarts of een Plastisch Chirurg. Alleen deze hebben een opleiding hiervoor gevolgd en weten ook in moeilijke situaties op de juiste manier te handelen. Een cosmetisch arts is geen medisch specialist en heeft ook geen chirurgische opleiding. Een ooglidcorrectie uitgevoerd door en cosmetisch arts is daarom niet veilig. Dat geldt ook voor alle andere Medisch specialisten en voor huisartsen.

Zoek een Oogarts of Plastisch Chirurg die veel ervaring heeft in het verrichten van ooglidcorrecties. Een superspecialist, iemand die zich voornamelijk bezig houdt met ooglidcorrecties, is het beste. Iemand die zegt overal goed in te zijn, is niet geloofwaardig.

Controleer altijd in google of de desbetreffende arts niet op een zogenaamde “zwarte lijst” vermeld staat. Controleer zijn of haar BIG-nummer en controleer of de arts werkzaam is bij een kliniek met het ZKN-keurmerk. Dan weet u of de veiligheid gewaarborgd is.

Behandelingen

Welke kliniek?

Elke goede kliniek is in het bezit van een keurmerk. Een voorbeeld van een goede kliniek is Ooglift.

Meer informatie